Hades

HADES

Hades
Hades-et-Cerberus-III.jpg
Hades ve Kerberos (Cerberus)
Yeraltı Tanrısı
Özellikleri
Alanı Ölüler ve Yeraltı zenginlikleri
Mekanı Yeraltı-Ölüler Ülkesi
Semboller Kerberos ve görünmezlik miğferi
Görünüşü Asa ve taç kullanan, sakallı erkek
Kişisel bilgileri
Ebeveynler Kronos ve Rhea
Kardeşler Poseidon, Zeus, Hera, Hestia ve Demeter
Eşi Persephone
Çocuklar Melinoe

Hades

Hades, Yunan mitolojisinde yer altının, ölülerin tanrısıdır. 12 Olimpus tanrılarından biri olup tanrıların babası olarak bilinen Zeus’un kardeşidir. Cronus ve Rhea’nın oğulları olan Hades, kardeşleriyle birlikte ataları olan titanlara karşı savaşta galip gelmiş ve Zeus’un dünyayı kardeşleri arasından paylaştırırken Zeus’a gökyüzü, Poseidon’a denizler ve Hades de yeraltı düşmüştür.

Hades’in kelime anlamı “görünmeyen, görünmezlik” tanımlanmıştır. Burada kendisinin görünmemesini sağlayan bir miğfere sahiptir. Hades aynı zamanda yeraltı zenginliklerin ve elementlerin de tanrısıydı. Bu bağlamda Roma mitolojisinde kendisine “Pluton” denilmiş ve bu Pluton kelimesinin anlamı da “değerli”, “varlıklı”dır. Yeraltı zenginliklerinden dolayı da kendisine aynı zamanda bolluk, çokluk ve servet tanrısı yapmıştır. (Yazının Devamını Oku..)

Yorum yap DEVAMI

İbni Sina’nın Talebesi Hekim Mitoloji Romanı

İbni Sina’nın Talebesi Hekim Mitoloji Romanı Hakkında

11. asrın başlarında karanlık çağlarını yaşayan Avrupa’dan bilgeliğin kaynağı şark dünyasına yapılan zorlu bir yolculuğun romanı.

Roman kahramanı Rob J., ailesini kaybettikten sonra, gezici bir berber-cerrahın yanına çırak olarak verilmiştir. Delikanlı günün birinde Yahudi bir hekimle karşılaşır ve ruhunda gerçek tıbba karşı dinmek bilmeyen bir özlem ateşi tutuşur. Kendisini kavuran bu ateşi bir tek şekilde söndürebileceğini hissetmektedir: İbni Sina’nın yanına gidecek ve onun talebesi olacaktır…

Ibni Sina'nın talebesi hekim romanı

Ibni Sina’nın Talebesi Hekim mitoloji romanı

İbni Sina’nın Talebesi Hekim Mitoloji Romanının Yazarı Hakkında

Noah Gordon gazete yazarlığı ve bir tıp dergisinde editörlük yapmaktadır. Bunların yanı sıra dünyada fırtınalar yaratan bir dizi roman kaleme almıştır. The Rabbi, The Death Committee, The Jerusalem Diamond, Shaman ve Choices bu romanlardan bazılarıdır.
Gordon, eşi Lorraine ile birlikte Massachusetts’in batısında bulunan Berkshire Hilss’de bir ağaç yetiştirme çiftliğinde yaşamaktadır.

Yorum yap DEVAMI

Babil Mitolojisinde Enuma Eliş Destanı

Enuma Eliş Destanı

Başlangıçta sadece su ve onun üzerinde salınıp duran sis mevcuttu. Baba Apsu ortaya çıktı ve tatlı suların efendisi oldu, Ana Tiamat ortaya çıktı, tuzlu suları yönetti ve her iki su birlikte aktılar. Onların oğlu Mummu, suları kaplayan sislerin içindeydi. Ne yukarıdaki gökler ne de yeryüzü henüz ortaya çıkmamıştı. Suların üstünde henüz ne bataklık ne de otlak araziler vardı. Ve henüz kamışlardan örülmüş barınaklar yapılmamıştı.

Daha sonra, Apsu’nun tatlı, Tiamat’ın tuzlu sularının içinde Anşar ve Kişar şekillenmiş ve sulardan dışarı çıkmışlardı. Zamanı gelince, Anşar ve Kişar, göklerin tanrısı olan Anu’nun ana babası oldular. Buna karşılık Anu, Ea’nın babası oldu. Onlardan daha akıllı, daha anlayışlı ve güçlü olduğundan, sihir kullanmada çok yetenekli olduğundan, Ea, hem babasını hem de büyükbabasını geçti. Yeryüzü tanrısı oldu, büyük tanrılar arasında rakibi yoktu.

Genç tanrılar bir araya geldiler ve çok güzel zamanlar geçirdiler. O kadar başına buyruk idiler ki bu, Tiamat’ı rahatsız etti ve taşkınlıkları onu gücendirdi. Zaman geçtikçe Ana Tanrıça onların davranışlarından nefret etmeye başladı, fakat onlara nasıl davranması gerektiğini de bilemedi. Apsu’dan onlarla konuşmasını istedi, fakat genç tanrılar Apsu’yu dikkate almadılar.

Apsu, Tiamat ve Mummu, sorunu tartışmak için bir araya geldiler. Apsu şöyle konuştu: “Tanrıların davranışlarına tahammül edemiyorum! Gece ve gündüz hiç durmadan yaygara yapıyorlar ve hiç uyuyamıyorum. Umutsuzca huzura ve sessizliğe ihtiyacım var. Eğer benim ricalarımı dinlemezlerse, gürültülerini, yapabileceğim tek şekilde, yani onları yok ederek durdurmak zorunda kalacağım.”

Kocasının sözleri Tiamat’ı sinirlendirmişti, şöyle yanıt verdi: “Apsu neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Biliyorsun ben de aynı sorundan yakınmıştım. Ama yine de senin çözümün çok zalimce! Kendi yarattığımız çocukları mı yok edeceğiz? Davranışları kaba ve oyunları çok can sıkıcı, fakat yine de anlayışlı olmayı denemeliyiz.” (Yazının Devamını Oku..)

2 yorum DEVAMI

Babil Mitolojisinde Enuma Eliş Destanı Hakkında

Enuma Eliş Destanı Hakkında

Babil yaratılış söylencesi, “gökyüzünde iken” anlamına gelen başlangıç sözcüklerinden Enuma Eliş olarak bilinen destandır. İngiliz arkeologların 1845’te, şimdiki Irak topraklarındaki Ninova’da başlattıkları kazılar sırasında buldukları yedi adet kil tablet üzerine çivi yazısıyla kaydedilmiştir. Bu tabletler, MÖ 668 ile 627 yılları arasında hüküm süren Kral Asurbanipal’in kütüphanesine aittir.

Ninova’dan pek uzak olmayan Asur’daki Alman kazıları 1902’de başlamış ve bunun sonucunda, Babillilerin ulusal tanrısı Marduk’un adının yerine Asurluların ulusal tanrısı Asur’un adının bulunması dışında tamamen aynı olan Enuma Eliş’in bir başka versiyonu bulunmuştur. Bu destanın böylelikle Babilliler için olduğu kadar, Asurlular için de önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu tabletlerin, tahminen MÖ 1000 yıllarına kadar dayanmasına rağmen, içerikleri ve biçimleri, üzerlerine kayıtlı olan hikâyenin, MÖ 1900’ler kadar eski yıllarda var olabileceğini ortaya koyar. Babil’i MÖ 1728’den MÖ 1686 yılına dek yöneten Hammurabi’nin ünlü yasalar topluluğunun girişinde, hem Enuma Eliş hem de Marduk’tan söz edilir.

Giriş kısmındaki ifade şöyledir: “Tanrıların kralı Enum ile göklerin ve yeryüzünün efendisi ve ülkenin kaderini belirleyen tanrı olan Enlil, Marduk’u tanrılar arasında üstün kıldıkları, daha sonra ona Enlilin tüm insanlar üzerindeki krallık görevini verdikleri ve sonunda Babil’i dünya devletleri arasında üstün kıldıkları zaman, Enum ve Enlil beni, dindar ve tanrıdan korkan Hammurabi’yi, ülkenin üzerinde adaletin bir güneş gibi parlamasını sağlayarak ve böylece kötü olan her şeyi yok ederek insanların hayatlarını zenginleştirmek için seçtikleri zaman…” (Yazının Devamını Oku..)

Yorum yap DEVAMI

Eğitim

Copyright © 2011 Mitoloji.gen.tr

mitoloji türk mitolojisi yunan mitolojisi anadolu mitolojisi Mısır Mitolojisi Sümer Mitolojisi sitemap | RSS