Hera, hera kimdir, yunan mitolojisinde hera, yunan mitolojisi hera, hera hakkında detaylı bilgi, hera hakkında bilgi, hera mitoloji

Hera
Hera Campana Louvre Ma2283.jpg
Campana Hera’sı
Tanrıların Ecesi, Kadın ve Evlilik Tanrıçası
Özellikleri
Alanı Evlilik, kadın ve doğum
Mekanı Olimpos
Semboller Tavuskuşu, İnek, Nar ve Zambak
Görünüşü Genellikle baş örtüsüyle yada taçla betimlenen, olgun kadın
Kişisel bilgileri
Ebeveynler Kronos ve Rhea
Kardeşler Poseidon, Hades, Zeus, Hestia ve Demeter
Eşi Zeus
Çocuklar Ares, Hephaistos, Hebe ve Enyo

Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi ve ablası olan tanrıçadır. Babası Titanlardan Kronus, annesi Rheiadır. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve ikinci en güzel tanrıça olarak nitelendirilir.Hatta Hera Afroditten sonra en güzel tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus’a sunmuştur. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç bir tanrıçadır, Zeus’la ilişkisi olduğunu bildiği Kallisto’u ayıya, İo’yu bir ineğe çevirmiştir. Zeus Hera’yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Ama Zeus’u etkilemediği aşikardır. Zeus baştanrı ve Hera baştanrıça olarak bilinir.

Hera’nın Roma mitolojisi’ndeki karşılığı Juno’dur.

Hera’nın Ailesi
Hera çok yönlü bir tanrıçadır. Baharla ilişkilendirilir. Aynı zamanda Zeus’u kutsal evliliğe ikna etmiştir. Bu yüzden çetin ceviz olarak da bahsedilir. Bazı kaynaklara göre de Hera, Zeus’la evlenmiş ve tüm koşullara karşın Zeus’la iyi geçinerek ve zorluklarla baş ederek dünyaya evliliğin kutsallığını göstermiştir.Ayrıca önemli bir bilgiye göre Heusha adında bir çocukları vardır. Zeus Hera’yı aldatınca (Hera çok kıskanç olduğu için) Zeus’u cezalandırır ve onu boğaya çevirir. Ayrıca Hephaistos , Ares,Hebe ve Eileithyia Hera’nın çocuklarıdır…

Mitoloji
Zeus’la evlenmeden önce tanrıça Tethys ve Okeanos’un yanında gençliğini geçirmiştir. Bu yüzden zaman zaman onları ziyarete gider. Hera kendi ağzından İlyada’da şu sözleri aktarır;

“Gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna, Tanrıların atası Okeanos’la, ana Tethys’i görmeye. Onlar almışlardı beni Rheia’nın elinden, saraylarında iyice beslemişler, büyütmüşlerdi.”

Herkül
Zeus’un insan sevgilisi Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olan Herkül, Hera tarafından hiç sevilmez. Doğumu bile tanrıçanın, doğum tanrıçası Eileithyia’yı engellemesiyle geçiktirilir ve kral olamasın diye kuzeni Eurystheus’in 7 aylıkken, Herkülden önce dünyaya gelmesini sağlar ve taht sırası Eurystheus geçer. Doğduğunda sonra ise, bebek Herkülle yılanlar gönderir.
Herkül’ün delirmesini ve karısı ile çocuklarını öldürmesinde rol oynar.
Herkül’ün 12 görevinden biride Hesperidler’in altın elmalarını getirmektir. Bu elma ağacı, tanrıça Hera’ya, tanrıça Gaia’nın düğün hediyesidir.

Troya
Çoban Paris ve en güzel tanrıçaya verilecek altın elma mitosunda, altın elmayı kendisine vermesi karşılığında Paris’e tüm Asya kıtasını önerir.
Troya savaşında Akaların yanında yer alan tanrıça, Akaları destekleyen tanrılar onlara yardım edebilsin diye, Zeus’un yanına gidip onu sevişerek oyalar. Sık sıkta savaşçıların düşüncelerine etki etmeye çalışır.
Zeus tanrı ve tanrıçalara savaşa katılma izni verince, Hera’da Akalar yanında savaşa katılır. Troyalılara yardım eden tanrıça Artemis’i döver. Oğlu Hephaistos’un savaşması için onu yüreklendirir.
Troya düştükten sonra Aeneas, İtalya kıyılarına varana kadar onu engellemeye çalışır. Tek bir şartla Aeneas’ı ve soyunu rahat bırakmaya söz verir, o da Zeus’un bu sürgün Troyalıların dillerini değiştirmesi ve eski soyları ile bağlarını koparmasıdır.

Hephaistos
Athena’nın doğuma sinirlenen Hera, kendi kendine bir çocuk doğurmaya karar verir. Hephaistos’u doğuran tanrıça, çocuğun çirkinliğini görüp onu Olimposdan aşağı atar.
Büyüyen Hephaistos, intikam için Hera’ya altın bir taht yapar. Tahtta oturan Hera, aniden kelepçelerle tahtta kilitlenir.
Hephaistos, Zeus’tan evlenme Afrodit ile evlenme sözü alana kadar, tanrıça kilitli kalır.

Diğerleri
Tanrı Posidon ile Argos şehrinin baş tanrısı olmak için yarışır ve yarışı kazanır
Evliliklerini için Zeus ve Hera’dan daha mutlu diyen bir çift arasına rekabet sokarak, onları cezalandırır.
Zeus’un yasak aşkı Maia’dan olan tanrı Hermes, zekiliği ile bilinir. Bebek Hermes, bebek Ares’in yerine geçerek, tanrıça Hera’nın kendisini emzirmesini sağlar. Bunu anlayan Hera önce kızsada, hemen Hermes’i de artık oğlu gibi görür ve Zeus’un diğer çocuklarına yaptıklarını yapmaz.
Leto, Zeus’tan olan çocukları Artemis ve Apollon’u doğuramasın diye doğuma izin verecek her toprağı lanetler. Sadece Delos Adası buna uymaz.
Tanrı Dionysus’un annesi Seleme, tanrıya hamile iken, Seleme’nin aklına Zeus’un onu sevmediğini, sevse onunla karanlıkta değil, aydınlık görüşeceği fikrini sokar. Seleme de, Zeus’u çıplak gözlerle görmek ister ama görünce tanrının ihtişamı karşısında yanıp kül olur.
Ganymedes-Zeus ilişkisine sinirlenen Hera, yanına Athena, Poseidon ve Apollon’nun desteğinide alarak Zeus’u devirir. Ama Thetis yardımı ile kurtulan Zeus, ceza olarakta Hera’yı yüksek bir yere asarak, ayaklarına ağırlık bağlar.

Kültü
Hera bir ana tanrıça figürüdür ve Argos kenti bu tanrıçanın erken dönem kültünün merkezidir. Sisam adasındaki tapınağı ise bir diğer önemli merkezdir. Tapınaklarına “Heraion” denir. Ayrıca Hera kültünün günümüzede görülebilinecek etkileri vardır. Örneğin, olimpiyatların simgesi halindeki olimpiyat ateşi, her yıl Olympia’daki Hera Tapınağında güneş ışığı yardımı ile yakılır.

Resimler

Paris'in kararı, ortada başında tacı ile tanrıça Hera ve arkasında tavuskuşu
 Paris’in kararı, ortada başında tacı ile tanrıça Hera ve arkasında tavuskuşu
Hera, dev Argos'un gözlerini tavuskuşuna yerleştiriyor

 Hera, dev Argos’un gözlerini tavuskuşuna yerleştiriyor.

Hera ve Prometheus

  • Zeus ve Hera, Partheon frizleri

  • Hera motifli bir madalyon

  • Olympia Hera Tapınağı

Roma Mitolojisinde HERA ( Juno )Juno, Iuno, (Latince: IVNO) Roma mitolojisinde baş tanrı Jüpiterin kız kardeşi ve eşi, aile ve doğum başta olmak üzere birçok alanda tezahürü ve ilgisi bulunan, eski ve güçlü bir tanrıçaydı. Yunan mitolojisindeki Hera’nın Roma mitolojisindeki dengi olarak da tanımlanabilir; aynı Hera gibi onun da kutsal ve sembolik hayvanı tavus kuşudur, ve yine Hera gibi başında taç ile tasvir edilirdi. Etrüsk mitolojisindeki tanrıça Uni’nin ismini Latince bu tanrıçanın ismi olan Iunodan alır. Tanrıların kralı Jüpiter’in karısı ve tanrıların kraliçesidir. Aynı Jüpiter gibi şimşek gönderebilir. En önemli Roma tanrılarından Mars’ın da annesidir. Roma tarihi boyunca çeşitli dönemlerdeki olaylar Juno’ya atfeledilir veya çeşitli olaylarda yer aldığı iddia edilirdi.Juno yaratıcı gücü ve hayatı, gençliği sembolize eder, doğum ile ilişkilidir. Ayrıca Jüpiter ve Minerva ile birlikte Capitol Üçlemesini oluştururdu. Juno’nun ayların başına rastlayan, tanrıçanın farklı yönlerine, tezahürlerine adanmış birçok kült günü mevcuttur; 1 Şubatta Juno Sospita, 1 Martta Juno Lucina [“(o ki) ışığa/aydınlığa getiren (kadın)”] -ki bu kutlamaya veya bayrama Matronalia denirdi-, 1 Haziranda Juno Moneta [“(o ki) uyaran (kadın)”], 1 Ekimde Juno Sororia olarak kutlanır[1]. Diğer mitik figürlerle ilişkilendirilmiş bazı kült günleri ise ayların birinci gününe rastlamazdı. Juno’nun en rağbet gören ve yaygın olan tezahürü Juno Regina yani “Kraliçe Juno” idi. Juno Moneta tezahürü ile Roma İmparatorluğunun ekonomisini korurken, Juno Lucina olarak, doğum ve aile ile ilgili yönlerini vurgular, “çocukları ışığa (veya aydınlığa) getirir”di. Ayrıca Pomona yani meyve tanrıçası olarak da literatürde yer almıştır.