Yunan Mitolojisinde Başlıca Tanrılar ve Tanrıçalar

Yunan Mitolojisinde Birinci Kuşak Tanrı ve Tanrıçalar

Gaia: Yunan mitolojisinde İlk Ulu Tanrıça ya da Ana Tanrı-ça, tüm yaşamı besleyen Toprak Ana.

Uranos: Gaia’nın oğlu ve kocası; gökyüzünün hükümdarı.

İkinci Kuşak: Gaİa ile Uranos’un Çocukları.

Yüz-Kollu Devler: Üçüzler; en iyi bilineni Briareus.

Kykloplar: Üçüzler; tek gözlü demirciler; Zeus’un hizmetkârları.

Titanlar: On üç kardeş; tanrılar onları yenmeden önce, çocuklarıyla birlikte evreni yöneten ölümsüzler ırkı.

Kronos (Satürn): En küçük çocuk; Uranos’tan sonra gökyüzü tanrısı ve Titanların efendisi; ilk altı Yunan tanrısının, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter ve Hestia’nın babası.

Rhea (Kybele): Kronos’un kızkardeşi ve karısı; Gaia gibi Ulu Tanrıça veya Ana Tanrıça; Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia’nın annesi.

Helios: Daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinde, yerini Apollon almadan Önceki güneş tanrısı

Selene: Daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinde, yerini Artemis almadan önceki ay tanrıçası.

Themİs: Apollon kehanet merkezini ele geçirene kadar Delphoi’de kehanet tanrıçası.

Atlas: En güçlü Titan; Zeus tarafından sonsuza dek gök-kubbeyi taşımaya mahkûm edildi.

Prometheus: En yaratıcı ve akıllı Titan; çamurdan ölümlü insan yaratmıştır.

Epimetheııs: Prometheus’un erkek kardeşi; Pandora’nın (ilk Ölümlü kadın) kocası.

Üçüncü Kuşak: Kronos ve Rhea’nın Çocukları

Zeus (Jüpiter, jove): En küçük, en akıllı, en güçlü çocuk; Kro-nos’tan sonra gökyüzünün hükümdarı; tanrıların yöneticisi, ölümlülerin dünyasındaki düzeni sağlar; yabancıları, konukları korur.

Poseidon (Neptim): Zeus’un erkek kardeşi; denizler hükümdarı; depremin nedenidir.

Hades (Plüton): Zeus’un erkek kardeşi; yeraltı dünyasının hükümdarı; ölülerin efendisi.

Hera (Juno): Zeus’un kızkardeşi ve kansı; OIympos kraliçesi; evlilik ve doğum tanrıçası.

Demeter (Ceres): Zeus’un kızkardeşi; Rhea ile Gaia gibi Ulu Tanrıça ya da Ana Tanrıça, tohum tanrıçası.

Hestia (Vesfa): Zeus’un kızkardeşi; tanrıların en yumuşak yüreklisi, en çok sevileni; yuvaların bekçisi. Zeus’un Ölümsüz Çocukları

Apollon: Artemis’in ikizi; kehanet, tıp, okçuluk, müzik tanrısı; daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinde güneş tanrısı.

Artemis (Diana): Apollon’un ikizi; av tanrıçası; daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinde ay tanrıçası.

Athena (Minerva): Güzel sanatlar, zanaat, savunma savaşları, daha sonraki Yunan ve Roma mitolojisinde akıl tanrıçası.

Aphrodite (Venüs): Güzellik ve cinsel arzu tanrıçası.

Persephone (Proserpin): Hades’in karısı; yeraltı dünyasının kraliçesi.

Kader Tanrıçaları: Klotho, Lakhesis, Atropos: Her ölümlünün hayatının ne kadar süreceğine karar verirler.

Ares (Mars): Savaş Tanrısı.

Hephaistos (Vulkamıs): Aphrodite’nin kocası; tanrıların demircisi; yaratıcılığı ve yeteneğiyle ünlü.

Hermes (Mercurius-Merküri): Zeus’un habercisi; yolculara yol gösterir, ölülerin gölgelerini yeraltı dünyasına götürür; tüccarlara, hırsızlara yardım eder.
——-

Not: Parantez içinde tanrıların Latince adları verilmiştir.

Kaynak: Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi, Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi