Horus’un Gözü Nedir?

Horus’un Gözü Nedir? Antik Mısır Horus’un Gözü ve Sırları Antik Mısır mitolojisi, çok tanrılı Mısır dinindeki baş karakterler olan tanrı ve tanrıçalar arasında geçen olaylardan oluşur. Bu olaylardan en çok dikkatimi çeken ise “Horus’un Gözü” mitinin çıkış noktasının anlatıldığı olaydır: Yukarıdaki resimde, en önde duran Osiris, onu takip eden İsis ve onun arkasında da şahin… Devamı »

Morpheus Kimdir?

Morpheus Kimdir? Yunan mitolojisinin rüya tanrısı olan Morpheus, uyku tanrısı Hypnos’un oğludur. Babası Hypnos, Hipnoz (hypnosis) kelimesine kaynak olurken, Morpheus ise güçlü bir ilaç olan Morfin’e (morphin-morphine) isim babası olmuştur (Hipnoz için buradan). İnsanların rüyalarına girebilme ve onlara görünme özelliğine sahip olan Morpheus, insan şeklini alıp hayallere de girmiştir. Tanrıların habercisi olarak hükümdar ve kralların… Devamı »

Baphomet Kimdir? Baphomet Nedir?

Keçi Başlı ve Kanatlı Figür Baphomet Bir put veya ilahı tanımlamak için kullanılan Baphomet (Baphometh, Baffometi), 14. yüzyılın başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçılar’ın (Tapınak Şövalyeleri diye de bilinip Hristiyan askeri tarikatlarındandır) taptığı figür diye bilinmektedir. 14. yüzyılda aforoza uğrayan her tapınakçı yargılandıkları zaman Baphomet’e inandığını söylemiş ve onlardan bunun ispatlanması istenmiştir. Bir imgenin… Devamı »

Aşk Tanrısı Eros Kimdir?

Yunan mitolojisinde aşk, arzu tanrısı olan Eros aynı zamanda güzellik tanrıçası Afrodit’in de oğludur. Eros insanların gönlünde yaktığı aşk ateşiyle ünlüyken, sırtında taşıdığı okları insanların kalbine fırlatarak çiftleri birbirine aşık etmektedir. Eros’un attığı sivri uçlu ve parlak altından yapılmış oklar çiftleri birbirine aşık ederken, küt uçlu ve kurşundna yapılmış oklar ise kişilerde nefret hissi uyandırmaktadır.… Devamı »

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji Nedir? Parapsikoloji bir bilim dalı olarak insanın doğaüstü yeteneklerini araştırır. Bu alanda çalışan bilim adamaları doğaüstü tabiri yerine paranormal yani normal olmayan terimi benimsediler. Aslında bizim paranormal diye sınıflandırdığımız pek çok olay ve yetenek eski insanlar tarafından kabul ediliyor, gerçekliği bugünkü gibi tartışma konusu olmuyordu.Bu duruma eski insanların her ne şekilde adlandırmış olurlarsa olsunlar… Devamı »

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm Nedir? Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Türkçe’de tinselcilik olarak da adlandırılmaktadır.Günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Aralarındaki temel ortak nokta, ruh denilen manevi… Devamı »

Kekopelli Nedir?

Kokopelli genellikle Güneybatı ABD’de Hopiler, Zuniler gibi bazı Kızılderili kültürleri tarafından çok saygı duyulan bir bereket tanrısıdır. Genellikle kafasında tüy veya antene benzer çıkıntılar olan ve flüt çalan kambur biri olarak betimlenir. Pek çok bereket tanrısı gibi doğumu ve tarımı da yönetir. Oyunbaz bir tanrıdır ve müziğin ruhunu temsil eder. Anasazi(Kızılderi kabilesi) olduğuna inanılan göçebe,… Devamı »

Mitoloji Nedir? Nasıl Oluşmuştur?

Mitoloji Nedir? Mitoloji aslına bakıldığında efsaneler ve bunların araştırıldığı bilime verilen addır. Kelime kökeni olarak “Mit” kelimesinden gelir. Bunun Türkçe karşılığı ise “efsane” veya “söylence” gibi kelimelerle ifade edilir. Anlam olarak bakıldığında ise içerisinde çeşitli tanrıların, efsanelerin bulunduğu, insanların düşünceleri ile şekillenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış hikayeler olarak söylenebilir. Dünya üzerinde birçok halk yaşamıştır ve… Devamı »

Kutsal Kase Nedir?

Kutsal Kase Nedir? Hıristiyan dünyasında İsa’nın son yemeğinde kullandığı kupaya “Kutsal Kase” deniyor. Çarmıha gerilmesi sırasında İsa’nın akan kanının bu kasede toplandığına inanılıyor. Bütün yaraları iyileştirme gücü olduğuna inanılan kase yüzyıllardır aranıyor. Kutsal Kâse, Hıristiyan dünyasında birçok söylence ve halk hikayesinin de kaynağı. Günümüzde de Indiana Jones dahil birçok filme ana tema oldu. Kutsal Kâse… Devamı »

Bethlehem Yıldızı Nedir?

Bethlehem Yıldızı Nedir? İsa, Kral Hirodes’in günlerinde Yahudiye Beytlehem’inde doğduğu zaman, işte, Şark’tan Yeruşalim’e müneccimler gelip dediler: “Yahudiler’in kralı doğan zat nerededir, çünkü onun yıldızını Şark’ta gördük ve ona secde kılmaya geldik. Ve işte Şark’ta gördükleri yıldız, önlerince gidiyordu, ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Onlar da yıldızı gördükleri zaman taşkın sevinçle sevindiler.… Devamı »