Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji Nedir? Parapsikoloji bir bilim dalı olarak insanın doğaüstü yeteneklerini araştırır. Bu alanda çalışan bilim adamaları doğaüstü tabiri yerine paranormal yani normal olmayan terimi benimsediler. Aslında bizim paranormal diye sınıflandırdığımız pek çok olay ve yetenek eski insanlar tarafından kabul ediliyor, gerçekliği bugünkü gibi tartışma konusu olmuyordu.Bu duruma eski insanların her ne şekilde adlandırmış olurlarsa olsunlar… Devamı »

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm Nedir? Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Türkçe’de tinselcilik olarak da adlandırılmaktadır.Günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Aralarındaki temel ortak nokta, ruh denilen manevi… Devamı »

Kekopelli Nedir?

Kokopelli genellikle Güneybatı ABD’de Hopiler, Zuniler gibi bazı Kızılderili kültürleri tarafından çok saygı duyulan bir bereket tanrısıdır. Genellikle kafasında tüy veya antene benzer çıkıntılar olan ve flüt çalan kambur biri olarak betimlenir. Pek çok bereket tanrısı gibi doğumu ve tarımı da yönetir. Oyunbaz bir tanrıdır ve müziğin ruhunu temsil eder. Anasazi(Kızılderi kabilesi) olduğuna inanılan göçebe,… Devamı »

Mitoloji Nedir? Nasıl Oluşmuştur?

Mitoloji Nedir? Mitoloji aslına bakıldığında efsaneler ve bunların araştırıldığı bilime verilen addır. Kelime kökeni olarak “Mit” kelimesinden gelir. Bunun Türkçe karşılığı ise “efsane” veya “söylence” gibi kelimelerle ifade edilir. Anlam olarak bakıldığında ise içerisinde çeşitli tanrıların, efsanelerin bulunduğu, insanların düşünceleri ile şekillenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış hikayeler olarak söylenebilir. Dünya üzerinde birçok halk yaşamıştır ve… Devamı »

Kutsal Kase Nedir?

Kutsal Kase Nedir? Hıristiyan dünyasında İsa’nın son yemeğinde kullandığı kupaya “Kutsal Kase” deniyor. Çarmıha gerilmesi sırasında İsa’nın akan kanının bu kasede toplandığına inanılıyor. Bütün yaraları iyileştirme gücü olduğuna inanılan kase yüzyıllardır aranıyor. Kutsal Kâse, Hıristiyan dünyasında birçok söylence ve halk hikayesinin de kaynağı. Günümüzde de Indiana Jones dahil birçok filme ana tema oldu. Kutsal Kâse… Devamı »

Bethlehem Yıldızı Nedir?

Bethlehem Yıldızı Nedir? İsa, Kral Hirodes’in günlerinde Yahudiye Beytlehem’inde doğduğu zaman, işte, Şark’tan Yeruşalim’e müneccimler gelip dediler: “Yahudiler’in kralı doğan zat nerededir, çünkü onun yıldızını Şark’ta gördük ve ona secde kılmaya geldik. Ve işte Şark’ta gördükleri yıldız, önlerince gidiyordu, ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Onlar da yıldızı gördükleri zaman taşkın sevinçle sevindiler.… Devamı »

Kutsal Ahit Sandığı Nedir?

Kutsal Ahit Sandığı Nedir? İbrani dilinde “Aron Ha-Kodeş veya Aaron Aberit”, Arapça’da “Tabutü’l- Ahd” denilen Kuran’da ise “Tabut” şeklinde (Bakara, 248) söz edilen sandıktır. Osmanlıca ifade şekli ise “Ahd-i Atik Sandukası” dır. Kutsal Ahit Sandığı’nın İçinde Neler Var? İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından sonra Sina Dağı’nın eteklerinde imal edildiği düşünülen sandukada, Hz. Musa’dan kalan taş levhalar ve… Devamı »

Pandora’nın Kutusu Nedir?

Pandora’nın Kutusu Nedir? Pandora (Antik Yunanca : Πανδώρα) “tanrılar armağanı” anlamına gelir. Yunan mitolojisinde ilk kadının, Zeus tarafından insanlığı cezalandırmak için hazırlandığına inanılırdı. Efsaneye göre, Zeus kendinden ateşi çalıp insanlara veren Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a balçıktan yapılmış tanrısal güzellik ve zekaya sahip Pandora’yı eş olarak gönderir. Epimetheus kardeşinin tüm uyarılarına karşı Pandora ile evlenir. Günümüzde Pandora… Devamı »

Mısır’ın Ölüler Kitabı

Antik Mısır’ da cenaze törenlerinde okunan metinleri içeren bir kitaptır. Geç dönem hanedanları zamanında oluşturulan bu tarihi eserin asıl adı, “Ra nu pert em hru” yani “Güden Dışarı Gidenler” dir. Bu metinlerin okunmasının sebebi, ölüm ötesi yaşamda ölen kişiye yardımcı olacağına inanılmasıdır. Ayrıca gömülme yöntemleri hakkında da bilgi vermektedir. Ölüler kitabı, yani bir diğer ismiyle… Devamı »