Morpheus Kimdir?

Morpheus Kimdir? Yunan mitolojisinin rüya tanrısı olan Morpheus, uyku tanrısı Hypnos’un oğludur. Babası Hypnos, Hipnoz (hypnosis) kelimesine kaynak olurken, Morpheus ise güçlü bir ilaç olan Morfin’e (morphin-morphine) isim babası olmuştur (Hipnoz için buradan).

İnsanların rüyalarına girebilme ve onlara görünme özelliğine sahip olan Morpheus, insan şeklini alıp hayallere de girmiştir. Tanrıların habercisi olarak hükümdar ve kralların rüyalarına giren Morpheus, biçimbilim/ değişimbilim olarak Morfoloji’ye ilham olmuştur (çünkü biçim değiştirerek insanların rüyasına girmektedir). Romalı Şair Ovidius’un (Publius Ovidius Naso) Metamorphoses yani Metamorfozlar (Dönüşümler) isimli eserinde Morpheus’u görmek mümkündür (içinde mitolojik ve efsane öyküleri vardır). Ovid’in Dönüşümler’inde Morpheus kanatlı bir tanrı olarak anlatılırken birçok kardeş cini olduğu da bilinmektedir. Kardeşleri de rüyalarda görülürken, Morpheus özellikle kralların rüya ve hayallerinden sorumludur. Sayısız mitolojik kahramanın serüveninde geçen Morpheus, Orta Çağ’dan itibaren imgelem olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Morpheus, Yunan mitolojisinde düşler tanrısıdır.. Babası uyku tanrısı Hypnos ve annesi gece tanrıçası Nyx’tir.. İnsanların rüyalarına girebilme onlara rüyalarında görünebilme yetkisine sahiptir..

Ovidin metamorfozunda şöyle bahseder.. Morpheus rüyalardaki insan unsuruna odaklanmıştır.. Buna karşın kardeşleri phobetor hayvan unsurundan ve phantasos da cansız objelerden sorumludur.. Morpheus özellikle kralların ve kahramanların rüyalarından sorumludur. Morpheus’ un kardeşi phobetor kabus,phantasos ise fantastik rüyalar gördürür. Morfin eski adıyla morphium de adını Morpheus’tan ve onun rüya görmeye sebep olan gücünden alır.. Korku diye bildiğimiz ‘fobi’ adını kabus görmeye neden olan tanrı ‘phobetor’ dan alır, fantazi kavramıda yine morpheusun kardeşi olan ‘phantasos’ dan gelir. Matrixteki Morpheus da mitolojideki morpheus dan esinlenilerek yaratılmıştır.

Neden bu takma adı kullanmak istediğime gelince, rüyalar aleminde yaşadığımdan ya da aman ne güselmiş, kulağa hoş geliyor diye tercih etmedim.Sebebi, küçüklüğümde gördüğüm bir rüyanın, gözümü açtığımda gerçekleşmiş olması ve o günden itibaren rüya görmekten korkmamdı, hala bu korkuya ara sıra maruz kalmakta olsam da rüyaları çoğu zaman iyi yorulmaya çalışarak bilinç altımdaki korkularımla başa çıkmaya çalışmaktayım.